Werkwijze

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats op school of bij u thuis, afhankelijk van waar ik uw kind ga begeleiden. Samen brengen we de hulpvraag in kaart. Dit doe ik door het stellen van vragen aan u en uw kind. We bekijken daarna samen hoe we de aanpak vormgeven, zodat u en vooral uw kind eigenaar zijn van de oplossing. Later zal ik, met toestemming, contact opnemen met de leerkracht/intern begeleider voor extra achtergrondinformatie. 

Begeleiding

De belangrijkste basis binnen mijn werkwijze is het werken vanuit succeservaringen. Het is cruciaal dat het kind en alle betrokkenen successen ervaren door kleine stapjes. Door op een speelse wijze en met verschillende materialen te werken, werken we ook aan het weer leren met plezier! Vanuit een goed gevoel werk en leer je beter, wat je uiteindelijk (weer en meer) zelfvertrouwen geeft zodat de belemmering in het leren opgelost of verkleind kan worden. Ik vind het belangrijk om na te gaan wanneer het wél goed gaat. Welke dag gaat uw kind bijvoorbeeld wél graag naar school? Daarbij vind ik het van groot belang om vanuit iemands kracht te werken.

Iedere begeleidingssessie bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voor de voorbereiding, verslaglegging en het onderhouden van contact met de ouders en de school. Binnen de behandeling is er tijd voor evaluatie en bespreken we waar jullie thuis aan kunnen werken. Ik geef oefenstof voor thuis mee zodat de leerstof geautomatiseerd kan worden. De frequentie van de begeleiding wordt in overleg bepaald. Dit hangt onder andere af van de beginsituatie van uw kind. 

Als ik uw kind op school kom begeleiden, beslissen we samen wanneer overlegmomenten met u plaats kunnen vinden. Het is fijn als ik kan samenwerken met de leerkracht van uw kind. Deze samenwerking zal ik dan ook aangaan waar mogelijk. Hierdoor zal de begeleiding zo goed mogelijk aansluiten bij de werkwijze en leermethoden van school.

Als ik uw kind thuis kom begeleiden, kunnen we per keer kiezen of u de volledige sessie aanwezig wilt zijn. Het is soms ook voldoende om alleen met uw kind te werken, waarna we met u evalueren en bespreken. Ook hierbij zal ik het contact met de leerkracht aangaan (met toestemming uiteraard) zodat de begeleiding goed aansluit bij school. 

Evaluatie

Iedere 12 weken wordt nagegaan wat uw kind in de afgelopen periode heeft bijgeleerd.