Taal

Taalproblemen, iets wat in veel vakken terug kan komen, zoals bij begrijpend lezen of verhaaltjessommen bij rekenen. Maar ook het begrijpen en onthouden van specifieke rekenbegrippen of een te kleine woordenschat kunnen zorgen voor moeilijkheden in het leren. Taalproblemen kunnen ervoor zorgen dat spellingregels moeizamer opgepakt worden. Het kan ook zorgen voor communicatieproblemen. Dankzij mijn werk als logopedist kan ik de taalproblemen duidelijk in kaart brengen en bekijken of remedial teaching voldoende is. Mochten er grotere taalproblemen aan de orde zijn, kan logopedie een mooie optie zijn.

Benieuwd naar mijn werkwijze?