Groepsbegeleiding op school

Het doel van groepsbegeleiding is om de leerlingen te helpen bij het overwinnen van leerproblemen en het vergroten van hun vertrouwen in de benodigde vaardigheden om succesvol deel te nemen aan het reguliere onderwijsprogramma.
Door in een groep te werken, kunnen leerlingen profiteren van interactie met hun leeftijdsgenoten en ervaringen delen. Dit kan de motivatie vergroten en zelfvertrouwen opbouwen. Bovendien kan groepsbegeleiding efficiënter zijn, omdat ik meerdere leerlingen tegelijkertijd kan ondersteunen.

Taalspelgroep

Spelenderwijs de woordenschat uitbreiden en actief met taal bezig zijn. Daarnaast is het fijn om een uur lang met een thema bezig te zijn. Door de vele herhaling zullen nieuwe woorden beter beklijven.

Aanvankelijk lezen

In een groepje oefenen we de auditieve vaardigheden voor het beginnend leesproces. Spelenderwijs hakken, plakken, luisteren naar de begin- of eindletter en ga zo maar door.

Rekenen automatiseren

Helpen bij het ontwikkelen van vlotte en nauwkeurige rekenvaardigheden. We werken aan de basis zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Plezier staat voorop.