Rekenen

Rekenen is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Betalen, korting uitrekenen, klok kijken, meten en ga zo maar door. Voordat we dit onder de knie hebben, moeten we veel oefenen op school. Zo leren kinderen getallen (cijfers, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, kommagetallen, breuken), verhoudingen (procenten), meten (lengte, oppervlakte, inhoud, omtrek) en verbanden (grafieken, tabellen). Daarbij komt nog dat rekenen uiteindelijk wordt aangeboden in verhaaltjessommen. De rekensom hieruit filteren kan een hele klus zijn.

Binnen de begeleiding kan ik, ook in overleg met de leerkracht, overzicht verkrijgen in de rekendomeinen waar je kind problemen ervaart. Bij rekenen is het namelijk belangrijk dat de fundering staat, voordat daarop verder gebouwd kan worden.
Als je kind moeite heeft met het automatiseren, wat de basis van de rekenontwikkeling is, zal dit ruim in de begeleiding aan bod komen. Dit om zo de fundering stevig neer te zetten. Daarnaast zullen we rekenstrategieën inoefenen. Ook hierbij sluit ik aan bij de schoolmethode.

Weer plezier krijgen in rekenen is een fundamenteel onderdeel van de begeleiding. Een kind mag ervaren hoe leuk het kan zijn om te rekenen met creatieve en uitdagende sommen op maat.

Een leuk aspect van de begeleiding is het verzamelen van die lastige rekenstrategieën in een fotomapje. Dit mapje gaat mee naar school, huis en de remedial teaching. Samen met het kind maak ik per rekenstrategie een kaartje met de regel, voorbeeldwoorden en wellicht tekeningen die helpen onthouden.

Benieuwd naar mijn werkwijze?