Overige leergebieden

‘Praktijk emmie’ geeft remedial teaching op verschillende leergebieden en is er dus voor alle kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Een koppeling tussen meerdere leergebieden is natuurlijk ook mogelijk.  Naast begrijpend lezen, rekenen en spelling kan er ook aandacht zijn voor de volgende hulpvragen:

Hiernaast is er binnen ‘Praktijk emmie’ ook ruimte voor huiswerkbegeleiding en bijles.