Home

Praktijk emmie geeft remedial teaching op verschillende leergebieden en is er dus voor alle kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen, begaafdheid, onderpresteren, faalangst, leervaardigheden (o.a. concentratie, werkhouding, motivatie), gedragsproblematiek.
Er is ook ruimte voor huiswerkbegeleiding. … More Home