Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen. Een vak wat door de gehele schoolcarrière veel aan bod komt.Begrijpend lezen, begrijpen en doorhebben wat er in een tekst staat. Oftewel,  betekenis toekennen aan geschreven taal. Als dit niet lukt, kun je niet de belangrijkste informatie uit een tekst halen en deze interpreteren. De vaardigheid begrijpend lezen gebruikt iedereen veel in het dagelijks leven en is daarom van groot belang. Het bestaat uit verschillende aspecten:

  • Uitgebreide woordenschat
  • Voldoende technische leesvaardigheid
  • Voorkennis kunnen activeren (wat weet je al over het onderwerp?)
  • Toepassen van leesstrategieën (hoe doe je dat nou eigenlijk?!)

Moeite met begrijpend lezen kan doorwerken in andere vakken, zoals de talen maar ook rekenen (verhaaltjessommen).

Bij de begeleiding is het van belang te bekijken met welke vaardigheden uw kind moeite heeft. Is de woordenschat toch niet voldoende? Of is de aanpak nog niet genoeg ingeoefend?

Plezier in het lezen speelt tijdens de begeleiding een grote rol, evenals aansluiten bij de begrijpend lees methode van school.

Benieuwd naar mijn werkwijze?