Begaafdheid

Een (hoog)begaafd kind. Wat bijzonder! Het lijkt alsof uw kind daardoor van alles moet kunnen maar ook deze kinderen hebben extra zorg nodig om te komen tot een optimale leerervaring. Het kan namelijk zomaar zijn dat er te weinig uitdaging geboden wordt, waardoor ze zich gaan vervelen en hun best niet meer doen. Dit wordt ook wel onderpresteren genoemd. Ontzettend zonde en voor niemand leuk, vooral niet voor het kind zelf! Belangrijk is om samen te kijken hoe we uw kind weer kunnen motiveren en uitdagen. Dat betekent: aansluiten bij de naaste ontwikkeling van uw kind en daarbinnen ánder werk geven in plaats van meer werk. Opdrachten waarin uw kind op andere manier leert denken en om zijn creativiteit in te zetten.

Het kan ook zomaar zijn dat uw kind graag uitgedaagd wordt maar niet weet hoe hij het moet aanpakken. Het leren leren is onvoldoende ontwikkeld doordat het vaak makkelijk is geweest. Bij een uitdaging kan het dan gebeuren dat uw kind niet weet hoe hij zoiets moet aanpakken. Wat doe je bijvoorbeeld als je iets niet weet?! Dat kan een nieuw gevoel voor uw kind zijn. Het is dan fijn als hij begrijpt hoe hij hiermee om kan gaan.

Het verschil met de klas is dat er tijd is om de benadering van bepaalde vakken anders aan te pakken.

Vaak wil een begaafd kind eerst weten waaróm hij iets moet leren. Vanuit daar wordt hij geprikkeld om aan de opdracht te gaan werken. Hier is in de klas niet altijd ruimte voor.

Het doorzettingsvermogen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding, welke extra gestimuleerd wordt door aan te sluiten bij de interesses van uw kind.

Benieuwd naar mijn werkwijze?